2013-02-12

Berömma barnen rätt?

Intressant forskning presenterades på TV-nyheterna idag som jag ska försöka ta till mig. Lära och tänka till.

Det handlar om hur vi berömmer små barn och hur det påverkar dem senare i livet. Det främjar tydligen barnens möjlighet till förändring om vi berömmer vad de gjort och inte vad de är.

Dessutom påvisas återigen hur gemene man behandlar flickor och pojkar olika.

Amerikanska forskare har framför allt studerat två sorters beröm som de ett till tre år gamla barnen fick av sina föräldrar. 
Den ena sorten är beröm för vad barnet gjort  - ”Vad bra du jobbat”. 
Den andra sortens beröm handlar om hur barnet är – ”Vad duktig du är”. 
Det forskarna nu kan visa är att de barn som fått den första typen av beröm fem år senare i livet i högre grad är mer inriktade på att ta på sig svåra uppgifter och oftare ser sig själva som att de kan förändras. 
Forskarna pekar också på att pojkarnas beröm till en fjärdedel var beröm för vad de gjorde. För flickorna var andelen en tiondedel.  
– Det här medförde att pojkarna i studien i högre grad hade en tro på att de kunde förändras, säger Martin Forster forskare vid KI. Flickorna däremot hade en mer fastlåst bild av sig själva.    "

Se inslaget nedan.Den fullständiga rapporten hittar du här.
- vs -

1 kommentar:

Kul att du tittade in här, om du lämnar en kommentar är det lätt för mig att hitta tillbaks till dig!